fien
Close Menu

Vad är Kouvolan Herkku?

Raino Kukkonen, företagets grundare, är i grund och botten en mejeriman. Han har grundat bl.a. Kaslink Foods Oy som har valts till årets nationella företag. Raino fungerar som ordförande för Kouvolan Herkkus styrelse. Förutom av Kukkonen ägs Kouvolan Herkku av kouvolaborna Heidi och Kari Rantanen. Kari fungerar som företagets verkställande direktör.

Kouvolan Herkku - omistajat

Om ni är intresserade av att låta tillverka produkter hos Kouvolan Herkku, tag kontakt med Maija, tillsammans planerar vi processen och packandet.

Tag kontakt