Close Menu

RAINO chagate och RAINO chagatekoncentrat

RAINO chagate och RAINO chagatekoncentrat framställs med en speciellt designad extraktionsprocess. Enbart chaga som plockats i Finland och som uppfyller alla kvalitetskrav får användas som råmaterial. Dessutom är produkterna aseptiskt förpackade i tetraförpackningar som garanterar 24 månaders hållbarhet.

RAINO chagate är drickfärdigt och kan avnjutas direkt, eller värmas upp i en kopp. Chagatekoncentrat 200 ml räcker länge – du behöver bara en matsked koncentrat i en kopp och fyll på med varmt eller kallt vatten. Koncentratet kan också tillsättas i andra drycker och rätter.

RAINO Chaga Tea and Chaga Tea Concentrate packaging

Chagasvamp (sprängticka) – den spännande svarta svampen på björkens bark

Chagasvamp (Inonotus obliquus) är en vanlig saprotrofisk svamp som växer på björkträd och vissa andra lövträd i den boreala skogsregionen.
Chaga innehåller stora mängder antioxidanter och tillhör gruppen medicinalsvampar. Chaga uppges besitta flera antimikrobiella, immunstimulerande, antiinflammatoriska, smärtstillande och antitumorala egenskaper. Chagasvampens popularitet har inte minskat över tid, och den är fortsatt en populär ingrediens också idag.

Pakuri - Kouvolan Herkku

Hur bioaktiva sammansättningar bildas

En tävling i vad som påminner om en kamp för överlevnad råder mellan chagasvampen och trädet. Chagasvampens mål är att förgöra sitt offer, alltså trädet, och trädet i sin tur försöker hålla tillbaka chagasvampens tillväxt och förgöra den. Tack vare årmiljoner av evolution och som ett resultat av kampen mellan chagasvampen och värdträdet, har det kemiska kriget mellan de två arterna lett till att chagasvampen bildat över 200 olika sammansättningar. Flera dussin av dessa har konstaterats ha en biologiskt aktiv effekt. Chagasvampen har i århundraden använts som traditionellt läkemedel mot otaliga sjukdomar och inflammation.

Pakurikääpä