Close Menu

Vad är Kouvolan Herkku?

Raino Kukkonen, företagets grundare, är i grund och botten en mejeriman. Han har grundat bl.a. Kaslink Foods Oy som har valts till årets nationella företag. Raino fungerar som ordförande för Kouvolan Herkkus styrelse. Förutom av Kukkonen ägs Kouvolan Herkku av kouvolaborna Heidi och Kari Rantanen. Kari fungerar som företagets verkställande direktör.

Kouvolan Herkku Oy har beviljats finansiellt stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet heter Investeringar för Produktionsanläggningen av Kouvolan Herkku Oy och objektet är att skapa arbetsplatser i Kouvola samt utväckla den konkurrenskraftiga livsmedelsindustrin inom området. Det beviljade bidraget är 352 690 €.

Kouvolan Herkku Oy har beviljats finansiellt stöd ur ERUF. Projektet heter Utvidgningen av Processen.

Kouvolan Herkku - EU                                                                                         

Kouvolan Herkku - omistajat

Om ni är intresserade av att låta tillverka produkter hos Kouvolan Herkku, tag kontakt med Maija, tillsammans planerar vi processen och packandet.

Tag kontakt